fbpx

FPT Voice Remote

    390,000 290,000

    • Sản phẩm Voice Remote hỗ trợ tìm kiếm giọng nói cho FPT Play Box
    • Chỉ hỗ trợ FPT Play Box 2018

    Đặt Mua Ngay Giao hàng trong 60 phút, xem thử tại nhà miễn phí
    Danh mục: